Het Vergeten Kind

Waarom Het Vergeten Kind

Wij richten ons op kwetsbare kinderen en jongeren die opgroeien in een onveilige of instabiele thuissituatie. Zo zijn er ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek en er zijn ruim 55.000 kinderen waarbij het zo mis gaat dat ze niet meer thuis kunnen wonen.

Want hoewel uit onderzoek blijkt dat Nederlandse kinderen tot de gelukkigste kinderen ter wereld behoren: dit gelukt geldt helaas niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg fout. Als kinderen verwaarloosd en/of mishandeld worden, tekent dit hun verdere leven. De gevolgen zijn heftig en variëren van een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, ernstige gedragsproblemen en verslaving tot persoonlijkheidsstoornissen en crimineel gedrag. Dikwijls gaat dit van generatie op generatie. Deze intergenerationele overdracht willen we stoppen. Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij.

Ons programma

Het geven van hulp aan deze kinderen houdt niet op met een eenmalige glimlach of tijdelijke steun. Het Vergeten Kind voert een programma met twee strategische pijlers. Met pijler 1 ‘Gewoon Kind Zijn’ organiseren we activiteiten en projecten die een directe positieve invloed hebben op het leven van kwetsbare kinderen. En met pijler 2 ´Een Veilig en Stabiel Huis voor Ieder Kind´ richten we ons op een duurzame en betere zorg voor kinderen.

Samen

Een positieve verandering bewerkstelligen lukt alleen als we samen de handschoen oppakken. Het Vergeten Kind wil hierin graag het initiatief nemen. Onze samenwerking met politiek Nederland, stakeholders in de jeugdzorg, het bedrijfsleven, honderden vrijwilligers en duizenden donateurs om het welzijn van kwetsbare kinderen in ons land centraal te stellen en te verbeteren heeft steeds meer impact. Help ons ook, zodat alle kwetsbare kinderen in Nederland echt gezien en geholpen worden! Want als ze nu de juiste aandacht, zorg en (specialistische) begeleiding krijgen, kunnen zij hun verleden achter zich laten en werken aan een toekomst. Een toekomst waarin een lach geen uitzondering meer is, maar een recht. Gewoon, zoals het hoort te zijn.  


Wil je meer weten over ons programma en waarom ons werk zo belangrijk is? Bezoek onze website.