Heel ons land is in de ban van het coronavirus.

25-03-2020 | 07:26

 Beste vriend van Het Vergeten Kind,

 

Heel ons land is in de ban van het coronavirus. Voor veel mensen is dit een bijzonder moeilijke periode. Juist nu is het belangrijk om goed voor jezelf én elkaar te zorgen en samen de verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Met dit bericht willen we jullie informeren dat ons werk voor kwetsbare kinderen en jongeren gewoon doorgaat. Juist nu! Kinderen die opgroeien in een moeilijke thuissituatie, hebben het extra moeilijk omdat ook zij de komende weken thuis moeten blijven. Het gaat daarbij om kinderen die uithuisgeplaatst zijn en in een instelling wonen, maar ook om kinderen die thuis wonen waar ze zich niet altijd gehoord en gezien voelen of zelfs niet veilig. Ons hart gaat uit naar deze kinderen en wij blijven ons ook nu onverminderd voor hen inzetten. Wij hopen natuurlijk dat jij -als actievoerder- dat ook doet. Als dat niet nu kan, dan wellicht later dit jaar. Samen laten we zien dat we deze kinderen ook nu niet vergeten. 

Alvast heel erg bedankt voor je betrokkenheid. Mocht je vragen hebben of vind je het fijn als we met je meedenken, dan zijn wij uiteraard gewoon bereikbaar.

Voor nu wensen we je heel veel gezondheid toe. Blijf veilig, blijf binnen.

 

Met warme groet,

Team Het Vergeten Kind