Kleine Denkers

Fijn opgroeien is niet vanzelfsprekend voor elk kind.
from €1.000 (100%)
Corona treft iedereen. Maar er zijn er ook veel kinderen voor wie corona dubbel zo moeilijk is. Deze kinderen hebben juist nu onze hulp extra nodig. Deze stichting zet zich in om deze kinderen te helpen, nu in tijden van Corona maar ook in de toekomst.
View all
€900 27-12-2021 | 10:14 Donatie verkoop boekjes Gijs Gekko "Een knuffel op afstand"
€100 20-10-2020 | 21:08 Eerste donatie Gijs Gekko "Een knuffel op afstand"