Mirari Nederland B.V.

Mirari werkt mee aan een veilige omgeving voor kinderen
from €10.000 (129%)

Mirari is een familiebedrijf waar de mens centraal staat. Wij hechten veel waarde aan het hebben van onderling respect en een goede sfeer. Binnen Mirari is de warmte altijd voelbaar, dat wensen wij iedereen toe. Maar in het bijzonder kinderen in het algemeen. Kinderen zijn zo kwetsbaar en verdienen het om in een omgeving op te groeien waar warmte, liefde, geborgenheid en veiligheid normaal is. Helaas geldt dat niet voor alle kinderen in Nederland. 

View all
€100 29-07-2022 | 13:09
€1.943 31-05-2022 | 14:54 Conform de afspraak, vanuit de actie 2021, samen met onze klanten bij elkaar gespaard. Hierbij het laatste deel van totaal: € 12.821,55 Super bedankt allemaal!!! We zijn trots op jullie :-)
€9.000 31-05-2022 | 14:50 Conform de afspraak, vanuit de actie 2021, samen met onze klanten bij elkaar gespaard.
€400 30-11-2021 | 12:29
€628 30-11-2021 | 12:27