obs de Pionier

Wij zamelen geld in voor "het vergeten kind"
Closed You can't donate anymore
from €2.000 (53%)
Mooi kerstfeest voor iedereen
View all
€10 26-12-2019 | 15:11
€7,50 24-12-2019 | 23:00
€25 24-12-2019 | 11:27
€10 24-12-2019 | 10:17 Geen kind mag vergeten worden.
€50 24-12-2019 | 08:51
View all

Wij willen een mooi kerstfeest voor iedereen

09-12-2019 | 00:00 Wat geweldig dat jij in actie komt voor Het Vergeten Kind! Waarom "Het Vergeten kind"? Wij richten ons op kwetsbare kinderen en jongeren die opgroeien in een onveilige of instabiele thuissituatie. Zo zijn er ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek en er zijn ruim 55.000 kinderen waarbij het zo mis gaat dat ze niet meer thuis kunnen wonen. Want hoewel uit onderzoek blijkt dat Nederlandse kinderen tot de gelukkigste kinderen ter wereld behoren: dit gelukt geldt helaas niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg fout. Als kinderen verwaarloosd en/of mishandeld worden, tekent dit hun verdere leven. De gevolgen zijn heftig en variëren van een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, ernstige gedragsproblemen en verslaving tot persoonlijkheidsstoornissen en crimineel gedrag. Dikwijls gaat dit van generatie op generatie. Deze intergenerationele overdracht willen we stoppen. Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij. Elke opgehaalde euro is voor stichtng Het Vergeten Kind zeer waardevol want daarmee helpen zij kwetsbare kinderen aan een betere toekomst. Momenteel zijn ze in voorbereiding voor een Winter Efteling event. Ze willen ruim 1500 kinderen meenemen voor een Onvergetelijke tijd. Even onbezorgd kind zijn! Willen jullie ze hierbij helpen en geld doneren? Alvast bedankt!    
Read more