V

Vormelingen2019 Westfriesland ZO

Als tiener ben ik een naaste voor het kind die mij nodig heeft!
from €750 (77%)
Vanuit ons geloof gaan we uit van barmhartig zijn voor degene die het nodig heeft en ook rechtvaardigheid. In ons voorbereidingstraject tot het ontvangen van het H. Vormsel willen we dit ook actief uitdragen
View all
€257,68 18-06-2019 | 19:29
€170,15 11-05-2019 | 18:17 Donatie namens de Vormselgroep van de Sint Nicolaasparochie Lutjebroek.
€132 22-04-2019 | 14:23
€10 18-04-2019 | 11:38
€10 03-04-2019 | 16:54