KeepUp Programme zet zich in voor Het Vergeten Kind!

KeepUp Programme
from €1.000 (1%)
KeepUp Programme is een samengesteld kennispakket dat een duidelijkere informatie vergaring aanbiedt omtrent kindermishandeling. De professionele kennis gaat o.a. over het constateren van kindermishandeling, en hoe je daar het best mee om kan gaan. Dit pakket wordt aangeboden aan middelbare scholen en ander soortgelijke instanties. Uiteindelijk willen wij als Keep Up team 1/3 van de winst doneren aan een passend goede doel. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: https://www.keepupprogramme.nl/ https://www.instagram.com/keepupprogramme/
View all
€10 25-03-2022 | 15:59